top of page
Människor som står på möte och hör om policy

Policy

 • För bokning av privatkunder gäller alltid avtal + deposition.

 • Depositionen avser det administrativa arbetet vid inbokning så som  (avtal, material räkning, personal) 

 • Privatkunder har ingen rätt till delbetalning / 30 dagars faktura.

 • Vi gör inga kreditupplysningar på privatkunder. 

 • Vid ekonomiska problem är du som kund skyldig att prata med oss för diskutera en lösning. 

 • Avtal som skrivs gäller så länge alla överenskommelser full följs.

 • Vid förseningar eller andra hinder ifrån kunden gäller inte leveranstider enligt avtal.

 • Ingen ångerrätt på film, foto, tryck. Produktionstid, resurser och material kan inte tas tillbaka.

 • Material som levereras sparas 30 dagar i vårt system innan borttagning.
  - Vid andra önskemål vänligen ta det vid inbokning.

 • Kunden har i skyldighet att hämta ut sitt material inom tidsramen avtalet löper. Vid sjukdomsfall eller andra förhinder har kunden i skyldighet att kontakta oss. 

 • Önskemål gällande produktion ges innan produktionstid och inte efter eller under uppdraget. 

 • Önskar vi information av er som kund väntar vi totalt 7 dagar. Om information inte skickas inom tidsramen utför vi det på bästa sätt utifrån den kunskap vi besitter.

 • Önskade ändringar i avtal sker endast via mail info@kbstudiomedia.com 

 • Vid statliga/rättsliga ärenden kan avtals ändringar förekomma.  (underlag/intyg)

 • Alla leveranstider för foto, film är preliminära beroende på hur inspelning, material samt elektroniska omständigheter resulterar under produktion/uppdragstid.

bottom of page